FAZLA ÇALIŞMALAR • AYLIK ÜCRET

Özet

ÖZET: Fazla mesai ücretinin aylık ücrete dahil olduğunun kararlaştırılması halinde yıllık 270 saati (haftalık 5,2 saat) aşan fazla çalışmaların ücretleri hesaplanabilecektir.
Yargıtay YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2014/12424 K: 2015/16142 T: 04.05.2015
Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinin 7. maddesinde fazla mesainin ücrete dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerektiği gözetilerek, varsa yıllık 270, haftalık 5,2 saati aşan fazla mesai ücret alacaklarının hüküm altına alınması gerekirken, bu yön gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır.

Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de isabetsizdir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 04/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dergi: 2015/5