Karar Kavram Karar Tarih Kurum
BAZ İSTASYONLARI • PSİKOLOJİK ETKİ 17.02.2015 YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ
BİR İŞİN YAPILMASINDA GECİKME HAKLI NEDENE DAYANAN FATURA 17.02.2015 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
DAVA KONUSU ALACAĞIN DEVREDİLMESİ 16.02.2015 YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA SGK’YA ÖNCEDEN BAŞVURU ZORUNLULUĞU FERİ MÜDAHİL (SGK) 12.02.2015 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
DESTEKTEN YOKSUNLUK KAZANÇ UNSURU • PASİF DEVRE YAŞI 12.02.2015 YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
TACİRLER ARASINDA SÖZLEŞME YETKİ ANLAŞMASI • MÜTESELSİL KEFİL 10.02.2015 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
AYNI EYLEME İKİ CEZA VERİLMESİ TEKNİK EĞİTİM ŞARTI 09.02.2015 YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
TAŞITTA SATIM BEDELİ OLARAK VERİLEN SENETTE ZAMAN AŞIMI 09.02.2015 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ • TİCARİ DAVA 09.02.2015 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK 09.02.2015 YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
İMAR BANKASINDAKİ MEVDUAT ALACAKLARININ TAHSİLİ 06.02.2015 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
YARGITAY'IN YANLIŞTAN DÖNMESİ MADDİ HATA HİZMET TESPİT DAVASI 29.01.2015 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
TAZMİNAT DAVASI • CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 28.01.2015 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
KİRACILIK SIFATI • DAVADA HUSUMET 28.01.2015 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
DAVANIN USUL YÖNÜNDEN REDDİ İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ 28.01.2015 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ