Karar Kavram Karar Tarih Kurum
TAŞINMAZ SATIŞI • VEKİLE TEBLİGAT 09.03.2015 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
BEBEK BAKICISI • İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ 09.03.2015 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İCRA İNKAR TAZMİNATI 04.03.2015 YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
KEFALET SÖZLEŞMESİ • ŞEKİL ŞARTI 02.03.2015 YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
FAZLA ÇALIŞMALAR • HAKKANİYET İNDİRİMİ 02.03.2015 YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
BOŞANMA SONRASI NAFAKA • ANLAŞMALI BOŞANMA 26.02.2015 YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
AVUKATIN GÖREVİ • HAKLI AZİL • HAKSIZ AZİL 26.02.2015 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
KREDİ SÖZLEŞMESİ • GEÇERSİZLİK İDDİASI • İYİ NİYET 25.02.2015 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ • FON ALACAKLARININ TAHSİLİ 23.02.2015 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
HAKSIZ AZİL • VEKALET ÜCRETİ • ÜCRETİNİN TESPİTİ 23.02.2015 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
HAKSIZ EYLEM • FAİZ BAŞLANGICI 19.02.2015 YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
YURT DIŞI ÇALIŞMASI (ALMANYA) •  SİGORTALILIK BAŞLANGICI SGK’YA BAŞVURU ZORUNLUL... 19.02.2015 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
NOTERİN SORUMLULUĞU • MÜTESELSİL BORÇLULAR ALACAKLININ HAKLARI 17.02.2015 YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
TAPU KAYDINDA DÜZELTME • DAVA ŞARTI 17.02.2015 YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
TAPU KAYITLARININ İDARİ YÖNDEN DÜZELTİLMESİ İÇİN BAŞVURU ZORUNLULUĞU İDARİ BAŞVU... 17.02.2015 YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ