Karar Kavram Karar Tarih Kurum
İŞ KAZASINDA KUSUR TESPİTİ • ZAMANAŞIMI SÜRESİ • HAKKANİYET İNDİRİMİ • MANEVİ TA... 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ HUKUKU • SİGORTALILIK SÜRESİ • ASKERLİK BORÇLANMASI 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
RESEN YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ • İLK DURUŞMADAN ÖNCE İTİRAZ EDİLMEMESİ 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ HUKUKU • HİZMET TESPİTİ DAVALARI• BORDRO TANIĞI • SOYUT TANIK ANLATIMLARININ... 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ HUKUKU •İŞ KAZASI • MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ HUKUKU •HİZMET TESPİTİ DAVASI • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE • SÜREDEN SONRA VERİLEN İŞE... 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
HER BİR HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İÇİN AYRI AYRI HÜCRE CEZASI VERİLMESİ GEREKİR •... 01.01.0001 YARGITAY 1. CEZA DAIRESI
CEZA HUKUKU • İŞÇİLERİN ÜSTÜNE ATEŞ AÇILMASI • HEDEF GÖZETMEMEKSİZİN YARALAMA SU... 01.01.0001 YARGITAY 1. CEZA DAIRESI
CEZA HUKUKU • HÜKMÜN GERİ BIRAKILMASI 01.01.0001 YARGITAY 1. CEZA DAIRESI
CEZA HUKUKU • GÖREV SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR • MEMURUN YARGILANMASI 01.01.0001 YARGITAY 1. CEZA DAIRESI
CEZA HUKUKU • UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU • DENETİMLİ SERBESTLİK • LEHE YAS... 01.01.0001 YARGITAY 1. CEZA DAIRESI
CEZA HUKUKU • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK • LEHE OLAN YASA 01.01.0001 YARGITAY 1. CEZA DAIRESI
KASTEN YARALAMA • TAHRİK HÜKÜMLERİ • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 01.01.0001 YARGITAY 2. CEZA DAIRESI
SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL • SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEMİNDE TRAFİ... 01.01.0001 YARGITAY 6. CEZA DAIRESI
DAVAYA KATILMA İSTEMİNİN YÖNTEMİ 01.01.0001 YARGITAY 6. CEZA DAIRESI