Karar Kavram Karar Tarih Kurum
SAHTE TEMİNAT MEKTUBU • ORTAK KUSUR • BANKANIN SORUMLULUĞU 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
MENFİ TESPİT DAVASI • ALACAKLI YARARINA TAZMİNATIN KOŞULU 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
BORÇ SENEDİ • BEDELSİZLİK SAVI • YAZILI KANIT 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU • ÇEK NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ • HAMİLİN HAKLARI • NEDENSİZ... 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKİN KANIT GÜCÜ • YAZILI DELİL BAŞLANGICI •FATURAYA DAY... 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
KIYKETLİ EVRAK HUKUKU • BONODA TALİL• BONONUN İHDAS NEDENİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI... 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
İNTERNET BANKACILIĞI • ŞİFRENİN DAVACI TARAFÇA 3. KİŞİLERE KARŞI KORUYAMAYIŞINDA... 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
BANKA HESABINA İLİŞKİN KİŞİSEL BİLGİLER • ŞİFRE • MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
USUL HUKUKU • KARARLARIN TAVZİHİ • MADDİ HATA • KESİNLEŞME OLGUSU 01.01.0001 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
YURT DIŞINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ • USUL KURALLARI • YARGICIN REDDİ • BİLİRKİŞİN... 01.01.0001 YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME... 01.01.0001 YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
TİCARET HUKUKU • GEMİADAMI ALACAĞI • KANUNİ REHİN HAKKI TALEBİ • MUTLAK TİCARİ D... 01.01.0001 YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
SİGORTALI HİZMETLERİN BAŞLANGICININ TESPİTİ • KARARIN TAVZİHEN DÜZELTİLMESİ İSTE... 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
SİGORTALI HİZMETİN SAPTANMASI • MURİSTEN İNTİKAL EDEN HAKKIN HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİNİ... 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ KAZASINDA DAYANIŞMALI ZİNCİRLEME SORUMLULUK • DAVA DİLEKÇESİNDE ZİNCİRLEME SO... 01.01.0001 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ