Karar Kavram Karar Tarih Kurum
İCRA HUKUKU • BORÇLUNUN İMZA İTİRAZI • YARGILAMADA USUL KURALLARI • BORÇLUNUN GI... 01.01.0001 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN YERLERDE BELEDİYENİN YETKİLERİ • AMACA AYKIR... 01.01.0001 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
FAİZ HUKUKU • YASAL FAİZ • REESKONT FAİZİ KAVRAMININ KALDIRILMIŞ OLDUĞU 01.01.0001 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
ADİ ORTAKLIK • ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ • GİZLİ ORTAĞIN HAKLARI 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
TAPU KAYDININ İPTALİ • SATIŞ BEDELİNİN GERİ ALINMASI • DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURA... 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
DOKTORUN VEKALET SÖZLEŞMESİ KURALLARINA GÖRE SORUMLULUĞU • YETERSİZ OLAN ADLİ TI... 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ KİRA İŞLEMLERİ  VERGİ YÜKÜMLÜSÜ 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
TELLALLIK SÖZLEŞMESİNDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
ADİ KEFALET • ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
AVUKATLIK HUKUKU • ANAYASA MAHKEMESİ KARARI • UYGULANACAK HÜKÜM 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
HAKSIZ AZİL • AZİL TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN ÜCRET TARİFESİ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAP... 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
AVUKATLIK HUKUKU • VEKALET ÜCRETİ • UYGULANACAK YASANIN SAPTANMASI • İCRA İNKAR... 01.01.0001 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GERÇEKLEŞME OLANAĞI • İMAR PLANLARI 01.01.0001 YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
TAŞKIN İNŞAAT • TAŞKIN İNŞAAT SAHİBİNİN İYİ NİYETLİ OLMAMASI 01.01.0001 YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
KAT MÜLKİYETİ YASASI • EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREV 01.01.0001 YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ