Karar Kavram Karar Tarih Kurum
FİNANSAL KİRACI • DAVADA HUSUMET • KANUNİ REHİN HAKKI 01.01.0001 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
KISA KARAR-GEREKÇELİ KARAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 01.01.0001 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
BİRDEN ÇOK İŞ KAZASINA UĞRAYAN İŞÇİ • ” BALTHAZARD” FORMÜLÜ 01.01.0001 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
İŞ HUKUKU • MAAŞ VE İKRAMİYE HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ DAVASINDA 5 YILLIK HAK D... 01.01.0001 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
İŞ HUKUKU • RÜCU DAVASI • BASİT RÜCU HAKKI • İLK PEŞİN DEĞERLİGELİRLE İLGİLİ TAZ... 01.01.0001 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNUN SINIRI • GASP NEDENİYLE ZAYİ OLAN EŞYA 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
TAŞIYANIN GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU • ZARAR KOŞULU • CMR KURALLARI 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDE İZLENECEK YÖNTEM 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
İTİRAZ VE ŞİKAYET • YETKİ KURALI 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
ZAMANAŞIMI DEF İ • SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ İTİRAZININ YAPILMA ZAMANI 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
SİGORTA HUKUKU • SİGORTA ŞİRKETİNİN TEMERRÜDÜ • KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ... 01.01.0001 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
KARŞILIKSIZ ÇEK • MUHATAP BANKANIN SORUMLULUĞU 01.01.0001 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
KAMBİYO TAKİBİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 01.01.0001 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
KAMBİYO SENEDİ • KOMBİYO SENEDİNDE İMZA İTİRAZI SONUCUNDA HAKLI ÇIKAN BORÇLU LEH... 01.01.0001 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ